Video

2013

Inskrift nr. 3:1 Visual Echo ID:I Galleri Stockholm 

2010
Visual Echo no.2, videoinstallation EKON Galleri 1 Uppsala

2010
NN- Nomen nescio, videoverk i Gamla Uppsala kyrka

Annonser