Artist statement


Jag känner igen det jag målat, samtidigt som det är nytt och okänt. Först betraktar jag verkligheten. Sedan vänder jag mig bort från bruset och det synliga, vänder mig inåt där bilderna får möta sina egna berättelser.

Med abstrakt konst menar man vanligtvis konst som inte refererar till den synliga verkligheten. Katrina Loelvs konst kan kanske ses som abstraherande, men har i de flesta fall en motivisk utgångspunkt ur verkligheten. Ofta är det bara titeln som ger en antydan om detta, medan tyngdpunkten i skapandet läggs på de konstnärliga värden som närmast är att betrakta som musikaliska: rytm, rörelse, i samspelet mellan linjer och färgaccenter och mellan ljus och mörker.

Katrina Loelv kombinerar olika tekniker och material. När hon arbetar på duk är det färgen och teckningen som varsamt kombineras. Hon arbetar också på båda sidor av genomskinlig plastfilm så att materialets karaktär och olika taktila egenskaper blir en väsentlig del av bilden. Hon arbetar fritt och experimenterande för att uppnå dessa olika subtila grader i färgens tillgänglighet.

Man känner att hennes bilder växt fram under största eftertanke och reflektion, samtidigt som de gestaltar en lätthet och rörelse som skulle kunna förändras i nästa ögonblick. Hennes arbeten bygger på improvisationer som uppstår i dialog med det hon skapar. Ett arbetssätt där mängder av information blir till förflyktigade ögonblick som ändå stannar kvar och blir synliga i resultatet.

Slutar kroppen i sin kontur? Hur långt in i oss sträcker sig världen?
I skärningspunkten mellan det inre och det yttre blir jag en passage där de båda världarna tillåts närvara i varandra.

Annons
%d bloggare gillar detta: