Katrina

Katrina Loelv är född i Västermo utanför Eskilstuna och bosatt och verksam i Uppsala. Hon är utbildad vid Eskilstuna Folkhögskola, Gerlesborgsskolan i Stockholm och Konstfack. Hon är medlem i KRO och Uppsala konstnärsklubb. Hennes huvudsakliga uttrycksmedel är måleri.

När man talar om abstrakt konst menar man vanligtvis konst som inte refererar till den synliga verkligheten. Katrina Loelvs konst kan kanske ses som abstraherande, för det kan finnas en motivisk utgångspunkt ur verkligheten. Men oftast är det bara titeln som ger en antydan om detta, för istället läggs tyngdpunkten på de konstnärliga värden som närmast är att betrakta som musikaliska: Rytm, rörelse, samspelet mellan linjer och färgaccenter och mellan ljus och mörker. Katrina Loelv kombinerar olika tekniker och material.
Hon arbetar till exempel på båda sidor av genomskinlig plastfilm så att materialets karaktär och olika taktila egenskaper blir en väsentlig del av bilden. Hon arbetar fritt och experimenterande för att upp nå dessa olika subtila grader i färgens tillgänglighet. Man känner att hennes bilder växt fram under största eftertanke och reflektion, samtidigt som de gestaltar en lätthet och rörelse som skulle kunna förändras i nästa ögonblick. Bilderna kan kännas som utsnitt ur eller koncentrat av ett dansframträdande.
Katrina Loelv har ställt ut separat på bland annat Galleri Hera i Stockholm, Enköpings konsthall, Galleri Villavägen Sju i Uppsala, Galleri 1 i Uppsala och på Jakobsbergs Konsthall. Hon har deltagit i samlingsutställningar på exempelvis Väsby Konsthall, Bror Hjorths Hus, Röda Sten och Galleri Rita i Göteborg, Vårsalongen på Liljevalchs Konsthall, ID:I Galleriet i Stockholm, Uppsala Konstmuseum och Eskilstuna Konstmuseum  samt medverkat i utställningar i Tyskland och Litauen. Hon har också visat videoverket N.N, en tolkning av Dopritualen, i Gamla Uppsala kyrka.

Mikael Falk
Jakobsbergs Konsthall

%d bloggare gillar detta: