Artist statement

En bok jag ofta återkommer till är De osynliga städerna av Italo Calvino, där skriver han i Städerna och tecknen. 3 ;

”…om tillvaron i varje ögonblick är helt sig själv, så är staden Zoe platsen för den odelbara tillvaron. Men varför bara staden i så fall? Vad är det för linje som skiljer det inre från det yttre, hjulens dova mullrande från vargens tjut? ”

Vad är det för linje som skiljer det inre från det yttre? Slutar kroppen i sin kontur och hur långt in i oss sträcker sig världen?

Det vet jag inte men som konstnär strävar jag efter att vistas i närheten av den linjen, i det område som skiljer den yttre verkligheten från den inre. Det här utrymmet har en stark magisk kraft som lockar mig och som jag vill lyssna till och kommunicera i min konst. Det jag skapar blir en återklang av minnen, av det jag ser och känner och det nya som kommer med varje penseldrag eller filmsekvens, som förenas i samtalet mellan det jag gör och det jag förstår.

Och, så är det ju lite kul också. Att organisera färg på en yta eller klippa ihop bilder till en berättelse som andra kan förundras, förtjusas eller förargas över. Och en del glädje måste skapandet innehålla, för en annan del av det är förknippad med den egna sårbarheten.
Man är öppen och stängd.
Öppen och stängd samtidigt.

© Katrina Loelv

%d bloggare gillar detta: